CO2 BELEID EN DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf. We worden getriggerd door de mogelijkheden die duurzaam ondernemen biedt en baseren onze keuzes in nieuwe investeringen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Maar niet alleen uitstoot-technisch zijn we opzoek naar duurzaamheid. Wij als KSP willen graag verantwoordelijkheid nemen naar onze omgeving, door actief deel te nemen aan de ontwikkelingen in de markt die de afvalproblematiek gaan oplossen.

CO2-prestatieladder

KSP Kunstgras B.V. wil haar certificering op niveau-3 van de CO2-prestatieladder behalen en heeft de ambitie binnen een jaar doorgroeien naar niveau 4. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

Deze doelstelling vertaald naar CO2-reductie houdt in, dat we de ambitie hebben een reductie te realiseren op de jaarlijkse uitstoot van 433 ton (niveau 2018) van 3%.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management, maar zeer zeker ook van de medewerkers worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven.

 CO2 –footprint

Jaar CO2 uitstoot in tonnen
2018 433
1e helft 2019 229