ONDERHOUD

Verleng de levensduur van uw speelplek

Na het aanleggen van uw speelplek is het wat betreft KSP niet gedaan. Om het speelplezier, en de veiligheid van kinderen voor langere tijd te kunnen waarborgen is onderhoud van groot belang. Met het zorgvuldig onderhouden van speeltoestellen en ondergronden behoudt de speelplek de vereiste val dempende eigenschappen, een mooi aanzicht en zal het de levensduur aanzienlijk vermeerderen. KSP is gespecialiseerd in het onderhouden van speelplekken en streeft naar een duurzame relatie met haar klanten.

Waarom onderhoud?

Kunstgras is een uitstekende keuze op het gebied van onderhoudsarme ondergronden. Maar kunstgras is niet geheel onderhoudsvrij. Sterker nog, onderhoud is van grote noodzaak om de veiligheid van de speelplek te kunnen waarborgen en de levensduur te verlengen. Het regelmatig onderhouden van de speelplek zorgt ervoor dat mos vorming door organisch materiaal op de ondergrond wordt tegengegaan, slijtplekken worden geminimaliseerd door het regelmatig bijvullen van het kunstgras en de speelplek voor zeer lange duur aan de veilige valwaarden voldoet. Ook zorgt het regelmatig onderhouden van de speelplek ervoor dat eventuele schades snel worden opgemerkt en kunnen worden gerepareerd. Hiermee worden hoge reparatiekosten voorkomen.

KSP maakt het beheer van speelplekken eenvoudiger, efficiënter, goedkoper en aantoonbaar

Eigenaren en beheerders van objecten in de openbare ruimte moeten te allen tijde kunnen aantonen dat ze op de juiste manier en volgens de voorschriften onderhoud plegen. Dit is een zeer noodzakelijke maar tijdrovende klus. KSP maakt gebruik van een zeer vernieuwend systeem om dit beheer uit handen te nemen, het Aantoonbaar Beheer Systeem. Dit systeem biedt de mogelijkheid om elke speelplek vast te leggen aan de hand van een foto, waarna elk actiepunt nauwkeurig wordt geregistreerd en opgeslagen in de veldcomputer. Na koppeling van de veldcomputer met het computersysteem worden alle mutaties automatisch in logboeken verwerkt. U ontvangt van KSP een uitgebreide rapportage van de speelplek. Op deze manier heeft u altijd aantoonbaar inzicht in de inspectierapporten, actielijsten, werkbonnen en logboeken. Het beheren van de speelplekken wordt hierdoor zeer effectief en 100% aantoonbaar.

HIC metingen voor een veilige valwaarde

Elke speelplek dient te voldoen aan een veilige HIC-waarde (Head Injury Criteria). Deze HIC waarde staat beschreven in de Europese normen voor bodemmaterialen (EN 1177), waarbij wordt bepaald wat de maximale valhoogte is voor het desbetreffende materiaal ter voorkoming van hersenletsel. Als grenswaarde wordt een HIC-waarde van maximaal 1000 gehanteerd. Door regelmatig een HIC-waarde meting uit te laten voeren voldoet u aantoonbaar aan de norm, bent u altijd op de hoogte van de veiligheid van de speelplek en kunt u indien nodig snel anticiperen om letsel te voorkomen.

Professioneel onderhoudsmaterieel en vakkundig personeel

Het speciaal opgeleide onderhoudsteam van KSP maakt uitsluitend gebruik van het meest professionele materieel. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat goed onderhoud alleen kan worden uitgevoerd met het juiste materieel en kennis. Elke speelplek zal met de grootste zorg worden geïnspecteerd en onderhouden.