Certificeringen

KSP Kunstgras heeft een keur aan certificaten. Door het hanteren en naleven van deze richtlijnen streeft KSP kunstgras naar een veilige en duurzame manier van ondernemen. Ook word het personeel van KSP kunstgras jaarlijks bijgeschoold in het kader van veiligheid speelvoorzieningen, VCA en veiligheid op de werkvloer, dit om de kwaliteit en veiligheid altijd te kunnen garanderen.

ISO 14001:2004

De ISO 14001 milieunorm is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. Met een milieu managementsysteem, gebaseerd op de ISO 14001 milieunorm, besteedt KSP Kunstgras structureel aandacht aan de milieuprestaties in de bedrijfsvoering.

ISO 9001:2008

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 is vooral aandacht voor het primaire proces, de wisselwerking met de omgeving in het algemeen en de klant in het bijzonder, en het continu verbeteren van systemen en processen. Kwaliteit staat dan ook hoog in het vaandel bij KSP Kunstgras.

VCA* 2008/5.1

VCA staat voor Veiligheids Check Aannemers. KSP kunstgras en al het werkzame personeel zijn VCA* gecertificeerd. VCA is een managementsysteem om veiligheid op de werkvloer te bevorderen waarbij medewerkers verplicht een cursus moeten volgen om aan de eisen te kunnen voldoen.